قیمت لحظه ای طلا(تومان):
۱,۳۸۸,۹۰۰
دستبند سنگی بینهایت
قیمت: ۵۸۵,۴۷۴ تومان
دستبند مهره و گوی
قیمت: ۳,۱۱۴,۵۱۳ تومان
دستبند مهره و گوی
قیمت: ۳,۱۱۴,۵۱۳ تومان
دستبند بافت ومهره انار
قیمت: ۱,۶۴۲,۴۲۵ تومان
دستبند سنگی انار عشق
قیمت: ۱,۰۲۰,۶۸۳ تومان
دستبند سنگی گوی
قیمت: ۳,۱۴۳,۳۱۸ تومان
دستبند بافت حدید و انار
ناموجود
قیمت: ۱,۵۶۷,۱۳۹ تومان
دستبند مروارید دایره و خط
ناموجود
قیمت: ۲,۸۱۷,۸۵۳ تومان
دستبند گوی البرنادو
ناموجود
قیمت: ۸,۷۹۰,۵۳۲ تومان
دستبند سنگی دست همسا
ناموجود
قیمت: ۱,۲۴۱,۷۳۹ تومان